Home

Bestuur

Agenda

Data VSV en PAN

Scholingsaanbod

Richtlijnen

Sociale zorgpaden

Haagse werkafspraken

Parallelle start

Presentaties

Telefonische bereikbaarheid HMC

Downloads:

>Toestemmingsform.
>Geboorteplan
>Basiszorgpad


 

Datum: Woensdag 16-01-2019
Tijd: aanvang 17:30 uur                                     
Plaats: HMC Westeinde, Aula 2de etage Groene liftenblok

 

Voorzitter: Monica Grasveld
Notulist: Gerrie Morren.

Agendapunten

  1. Notulen 14 november 2018
  2. Mededelingen uit het bestuur
  3. Bespreking Perined-insight cijfers 2017  VSV HMC
  4. Berichten media HMC; Naomi Nathan Clustermanager Vrouw en kindzorg HMC
  5. Casuïstiek verloskundige praktijk Femme
  6. Rondvraag
  7. Afsluiting

 

 

Bijlagen Agenda: 

Vergaderstukken: